පූර්ව-විලාසිතා, සම්ප්‍රදායික, සිංහල, ගැමි “අහිංසකත්වය” ?

jpgimage2.jpg

මෙම පිංතූර තැපැල් පත අප පිටපත් කොට ගත්තේ නලින් ස්වාරිස් ගේ Magga, The Buddha’s Way to Human Liberation, a socio-histortical approach පොතෙනි. ඒ වෙනුවෙන් ආචාර්ය නලින් ස්වාරිස් ට අපගේ ස්තුතිය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )