‘සහෝදරත්වයේ දෑත’

‘සහෝදරත්වයේ දෑත’
– : ලඞකා අක්‍ෂය පුස්තකාල ව්‍යාපෘතිය – යාපනය

යාපනය දිස්ති‍්‍රක්කයේ චාවකච්චේරිහි St Liguori’s පල්ලිය ආශි‍්‍රත ප‍්‍රධාන කොටම ධීවර කර්මාන්තය ජීවිකාව කරගත් ප‍්‍රජාවගේ දරුවන් සඳහා පුස්තකාලයක් නිර්මාණය කිරීමට ලඞකා අක්‍ෂය අදහස් කරයි. ඒ සඳහා පහත පොත්පත අවශ්‍යව ඇත.

* 5 වසර සිට අපොස සා/පෙ දක්වා වන අතිරේක කියවීම් සහ ප‍්‍රශ්ණ පත‍්‍ර පොත් (දෙමළ මාධ්‍ය)
* දෙමළ භාෂාවෙන් පළවූ ළමා හා යොවුන් නවකථා, කෙටිකථා, කවි පොත්
* සරළ ඉංගී‍්‍රසි පොත පත

චාවකච්චේරිහි St Liguori’s පල්ලිය පරිශ‍්‍රයේ පුස්තකාලය ස්ථාපිත කෙරෙනු ඇති අතර එහි පරිපාලන කටයුතු එම්. එල්. ත්‍යාහරන් දේවගැති තුමන් විසින් සිදු කරනු ඇත.

මෙම කාර්යයේදී පොතපත (අලුත් හා භාවිතා කරන ලද නමුත් හොඳ තත්වයේ ඇති) හා ඔබගේ මුදල් පරිත්‍යාග අපි අපේක්‍ෂා කරමු.

පොත්පත්, මුදල් පරිත්‍යාග භාරදීම සඳහා සහ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අමතන්න.

උපුල් 0718107396, විදුර 0755591810

උපුල් වික්‍රමසිංහ – ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක
ලඞකා අක්‍ෂය

CEYLON AXIS LIBRARY PROJECT – JAFFNA

Ceylon Axis has decided to establish a library for the children of the fishing community in Chavacachcheri, Jaffna.
We are in need of following books.

* Extra reading materials and ‘past-papers’ books for year 5 to year 11 students (Tamil medium)
* Novels, Short story books and poetry collections suitable for Children and Teenagers (Tamil medium).
* Children’s books written in simple English.

Library will be established at St Liguori’s church premises, Cavacachcheri.

Please join hands with us by donating books (new and used) and subscriptions in this effort.

Contact: Upul 0718107396/ Vidura: 0755591810

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s