අනික් කට්ටිය

මිතුරනි,

ලංකාවේ අරගල ඉතිහාසයට අළුත් මානයන් කීපයක් එකතු කරන්න විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ අරගලයට හැකි වෙලා තියෙනවා. ඒක අඛණ්ඩව ඉස්සරහට මේ තරම් දුරට හෝ අර‍ගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නෙ ඒ හින්දා. අරගලය මෙහෙයවන්නෙත්, මතවාදී නායකත්වය දෙන්නෙත් එයාලමයි. මේක ලෙනින් ගෙ “කම්කරු පංතිය ට, බාහිරින් පංති විංඥාණය රැගෙන ආ යුතුයි ” කියන අදහසට වඩා හුඟක් වෙනස් තත්ත්වයක්.

නිපුණතාවය ඇති ශ්‍රමිකයෙක් බිහිකරන්නේ කොහොමද? යන්න අද දවසේ අධ්‍යාපනය මුහුණ දී ඇති අභියෝගය ද? එහෙම නැත්නම් මිනින්දෝරුවෙකු වීමට උවමනා භූගෝල විද්‍යාවේ “කොටස” ඉගෙනගෙන නැවතීමට එරෙහිව භූගෝල විද්‍යාව ඉගෙනීම අඛණ්ඩ කිරීම ද?

මේවා ගැන සංවාදශීලී වෙමින් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ ධෛර්ය සම්පන්න අරගලය ට, ඔබේ සහාය දෙන්න, හෙට (ජූනි 21) කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්වෙන රැස්වීමට සහභාගි වී ඔබත් අරගලයට හවුල් වන්න.

ඔවුන් කියනා පරිදි,

නොසිතන මොහොතක,

නිශාචර පක්ෂියාගේ ඇසත්, ඔබේ ඇසත් එකිනෙක පටලැවෙන විදිහටම,

අපි එකිනෙකා හවුල් වන දිනය නිසැකවම එනවා ඇත.

අනික් කට්ටිය.

Dear Friends

It is by now quite obvious that the university teachers’ struggle for a better salary is, as is often the case with political struggles in general, much more than what it initially claimed to be. One should no longer be hesitant, perhaps, in claiming that this is ultimately a struggle for a universality against the dominance of the abstract universality of the automatism of Capital. A struggle which insists upon the mundane existence of the neo-liberal present with a weighty force of an eternal truth. Ultimately it has boiled down to a battle between two opposing ideas on the meaning of education and the idea of university. Is the purpose of education to create skilled workers who can contribute to enhance the gross domestic production of a nation-state; or is it to push a human individual to an encounter that would challenge the very coordinates of his individuality? Does education belong to the register of demand or the register of desire? Which Historical Idea is objectified and concretized in the figure of the Minister of Higher Education? From Europe to Middle East, from North America to South Asia, revolts and uprisings of angry students that has swept the surface of the earth, is telling us one clear message.

Please show your support to these exciting new developments by attending the public meeting organized by the courageous university teachers, tomorrow, the 21st of June, 2011, at the Public Library Auditorium, 3 pm.

As they say, the day of the Lord will come like a thief in the night.

ANIK KATTIYA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s