විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය

කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවනාගාරය වසර ගණනාවකට පසු පිරී ඉතිරී පිටාර ගැලූ වගයි
අවස්ථාව: විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය පැවැත්වූ මහජන සම්මන්ත්‍රණය 2011 ජූනි 21 සවස
වීඩියෝ සහ ඡායාරූප මෙහි බලන්න

වීඩියෝව asianmirrorlkk

කොළඹ සෞන්දර්ය සරසවි සිසුන් ගුරුවරුන් අත් පොළොසන් දෙමින් පිළිගනිමින්

ඡායාරූප uteachers.blogspot

ඡායාරූප: අනික් කට්ටිය

ඡායාරූපය: lankatruth

ඡායාරූප: අනික් කට්ටිය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s