ඉතින් කියව මහරජ බිහිරි ද හඬට

සිත් සිත් නදන සිත් කළ

නෙත් නෙත් පහන් නෙත් කළ

අත් අත් එකට එක් කළ

ලත් යුත් සද් මිනිස් කැළ

පවුරක්ව නැගෙන නොබිඳෙන

ගඟුලක්ව නැගෙන නොසිඳෙන

වැස්සක්ව නිවන සරතැස

සුළඟක්ව හමන සිව්දෙස

රුදුරු මුසා බස් බිඳලූ ජන ගඟය

සියලු සතුරු කඳවුරු ඇස ඉඳිකටුය

රටට හිතැති ජන ඇස ලෑ අඳුන’රුය

මෙබඳු සොඳුරු සටනට නැති අය වඳය

ඇදුරු, දෙගුරු, සිසු, කම්කරු එක පෙළට

උතුම් සඟන සෙත්සිරි ලැබ පෙළහරට

නැගෙන අයුරු බල සිදු රළ ලෙස යසට

ඉතින් කියව මහරජ බිහිරි ද හඬට

http://sieruwensitin.blogspot.in/2012/08/blog-post_23.html

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )