මේ යහපාලන විරෝධී ක්‍රියාව වළක්වන්න, නැත්නම්….! – ජොසප් ස්ටාලින්

දේශපාලන පළිගැනීම් සම්බන්ධයෙන් අගමැතිවරයා විසින් කැබිනට් පත්‍රිකා තුනක් ඉදිරිපත් කරලා තියනවා. ඒ අතරින් මේ අවුරුද්දේ පෙබරවාරි 18 වෙනිදා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ ඊ අක්ෂරය යටතේ තියනවා බඳවාගැනීම් පටිපාටියට නොගැලපේ නම් එක්වරක් පමණක් ලබාදෙන මූල්‍ය සහනයක් අසාධාරණයට ලක්වූවන්ට ලබාදෙන්න කියලා. දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්වූවන් ඉන්නවා නම් ඒ අයට කොපමණ ප්‍රමාණයක මුල්‍ය සහනයක් දුන්නත් කමක් නෑ. ඒත් සේවා ව්‍යවස්ථාවන් උල්ලංඝණය කරමින් පත්වීම් ලබා දෙන්න ඉඩ දෙන්න බැහැ. සමහර අයගේ ගේ කඩලා තියනවා. ගේ කැඩුවා කියලා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ පත්වීම් ලබා දෙන්න පුළුවන් ද? මෙතන ඉන්න සමහර අය ඇත්තටම පළිගැනීමට ලක්වෙලා නැහැ. අපි ඉදිරියේ දී මේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට යන්න බළාපොරොත්තු වෙනවා.ඒවාගේම ප්‍රථම වතාවට ගුරු, විදුහල්පති, අධ්‍යාපන පරිපාලන, ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවාවල සියළු වෘත්තීය සමිති එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ යහපාලන විරෝධී ක්‍රියාවට විරෝධය දක්වන්න අපි පෙන්වා දෙන්න කැමතියි මීට කලින් 1978 ඉඳන්ම ආණ්ඩු මාරුවුන අවස්ථා වල දී දේශපාලන පළිගැනීම් කියලා ක්‍රමවේදයෙන් පිටගිහින් කැබිනට් තීරණ හරහා පත්වීම් ලබා දෙන්න උත්සාහ කළා. ඒ හැම අවස්ථාවේදී ම ලංකා ගුරු සංගමය විරුද්ධ වුණා. මෙවරත් අපි සටන් කරනවා. මීට කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ 783 දෙනෙකුට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් හරහා පත්වීම් ලබා දෙන්න උත්සාහ කලා. ඒ වෙලාවේ අපි අභියාචනාධිකරනයට ගිහින් ඒවා වැළැක්වූවා. එහෙම තිබියදී ආයෙමත් මෙහෙම පත්වීම ලබා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජය කළ සටනේ පෙරමුණේ සිටියේ මහින්ද කියන පුද්ගලයාව පරද්දන්න විතරක් නොවේ. ඔහුගේ ක්‍රමයත් පරද්දන්නයි. දැන් ඒ ක්‍රමයම ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් අපි ලෑස්තියි සටන් කරන්න ආණ්ඩුව මේක අකුලා ගත්තෙ නැතිනම් අධ්‍යාපන සේවයේ සේවා හතරම සටන් කරනවා. ලංකාවේ පාසල් 10022, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල 96, පළාත් අධ්‍යාපන කාර්යාල 9 ක් ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨ 18 ක් ගුරු විද්‍යාල 7 ක් ගුරු මධ්‍යස්ථාන 107 ක් තියනවා. අපි ඒ සියල්ල වහන්න කටයුතු කරනවා. ආණ්ඩුව තීරණය කරන්න අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ 250000 ක් ද දේශපාලන හෙන්චයියන් ද කියලා. බලය තියන්නේ කාටද කියලා පෙන්වන්න අපි ලෑස්තියි.

2015.05.01 දින රාවය පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී