නවක වදය සහ වමේ දේශපාලනය/Ragging and Left Politics

මම කවරාකාරයේ හෝ නවකවදයකට එරෙහි වෙමි. නවකවදය ගත්කල එයට මුහුණ දීමට සිදුවන පුද්ගලයාගේ දෘෂ්ටියෙන් පමණක් නොව අනෙකාට දේශපාලන සමානයෙකු ලෙස සැලකීම දේශපාලන මූලධර්මයක් ලෙස ගන්නා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සහ වාමාංශික දේශපාලනයේ පර්යාලෝකයෙන් ද එය අමානුෂිකය.

නවකවදයෙන් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ කෙනෙක්ට තම කනිෂ්ඨයාට සමාන ම්ට්ටමෙන් සැළකීමට ඇති නොහැකියාවයි.

ඔබගේ මානසික අඩුව නිසා හෝ ඔබගේ සමූහයේ හෝ දේශපාලනයේ ආධිපත්‍යය අනෙකාට ඉහලින් පැනවීමේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය නිසා හෝ අනෙකා මත ඔබගේ අධිකාරීත්වය පැනවීමට ඔබ තුළ පවතින ආශාව ඉන් පෙන්නුම් කෙරේ.

ඔබ ඔබම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදියෙකු හා වාමාංශිකයෙකු ලෙස හඳුනාගන්නා අතර විවිධ වක්‍රාකාර සහ උපක්‍රමික විශ්ලේෂණ සහ අර්ථකතන සපයමින් තවදුරටත් ( ඕනෑම පුද්ගලයෙක්, කණ්ඩායමක් හෝ සංවිධානයක් කරගෙන යන සාධාරණීකරණය කරන හෝ භාවිතා කරන ) නවකවදය හෙළා නොදැකීම වෙනුවෙන් නිදහසට කරුණු සෙවීමට තැත් කරන්නේ නම් එය හුදෙක් සානුකම්පිත බව මා දකිමි.

මගේ අදහස වන්නේ කවරාකාරයේ නවකවදයක් සම්බන්ධයෙන්වත් අනෙකා නිශ්චිත දේශපාලන ස්ථාවරයක් නොගැනීම ගැන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදියෙකුට හා වාමාංශිකයෙකුට නිදහසට කරුණු දැකිය නොහැකි බවයි.

ඔබ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදියෙක් හෝ වාමාංශික කණ්ඩායමක් හෝ පක්ෂයක් නම් ඔබ දේශපාලනයේ යෙදී සිටින්නේ යැයි කියවෙන අවකාශය තුළ හා ඒ සම්බන්ධව නවකවදය සිදුවන විට ඔබ නොවළහා සහමුලින් එය හෙළා නොදකින්නේ නම්, ඉන් පීඩාවට පත්වූවන් වෙනුවෙන් ඔබ නැගී නොසිටින්නේ නම් ඔබට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදියෙකු හා වාමාංශිකයෙකු ලෙස පෙනී සිටිය නොහැකි බව මගේ අදහසයි.

ලෝකය වඩා යහපත් මානුෂික තැනක් කිරීමට අවශ්‍ය යැයි කියා සිටින මිනිසුන්, අනාගතයේ තමා නිර්මාණය කිරීමට පොරොන්දු වන නව ලෝකයේ නව මිනිසුන් සහ කාන්තාවන්ගේ මූලාදර්ශයක් බවට පත්වීමට උත්සාහ කළ යුතුය.
එසේ නැතහොත්, එවැනි මිනිසුන් හෝ ඔවුන් පෙනී සිටින දේශපාලනය පිළිබඳ ජනයා විශ්වාස නොකරනු ඇත. මේ නිසා එවැනි මිනිසුන් ප්‍රජාතන්ත්‍රික හා වාමාංශික දේශපාලනයට අනර්ථයකි.

නවකවදය හා එහි යෙදෙන්නන්ට අනුකම්පා කරන්නන් හෙළා දැකීමටත්, වාමාංශික දේශපාලනය කෙරේ එහි සෘණාත්මක ගම්‍යමානය සාකච්ඡා කිරීමටත් මුහුණු පොත ද ඇතුළුව සියලු මහජන වේදිකාවල වැඩි වැඩියෙන් ජනයා ඉදිරියට පැමිණීම අවශ්‍ය බව මගේ අපේක්ෂාවයි.

කුමුදු

Ragging and Left Politics

I am against ragging in any form. It is inhuman as seen not only from the individual who has to undergo it, but also from the perspective of democracy and left politics for which treating the other as political equal is fundamental.

Ragging shows one’s inability to treat one’s “junior” on equal terms. It shows your desire to impose your authority on the other either due to your psychological inadequacy or your need to impose your dominance, whether its group or political, over the other.

If you identify yourself as a democrat or a leftist and still you try to find excuses for not condemning ragging ( undertaken, condoned or used by any individual or group or organization) by providing various circuitous and contrived analyses and interpretations, for me, it is simply pathetic.

In my view, no democrat or leftist can find excuses for others not taking a clear political stand on ragging in any form.

If you are a democratic or Leftist political group or party if you do not openly condemn ragging outright when it happens within and related to spaces you are said to be engaging in “politics” and, if you thus do not stand for the victimized, in my view, you cannot claim to be democratic or leftist.

People who claim to want to make the world a better humane place should try to be the prototype of the new woman or man in the new world they promise to create in the future. Otherwise, people won’t believe in such people or the politics they stand for. Hence, such people do a disservice to democratic and left politics.

I hope that more people will continue to come out openly in all public forums including the Facebook to condemn ragging and its apologists and discuss its negative implications for left politics.

Kumudu