මහචාර්ය එදිරිවීර සරචිචන්ද්‍ර ශූරීන් ගේ නාට්‍ය පිළිබඳ කතිකාව

නාමෙල් මාලිනි පුන්චි තියටර් මගින් මාසිකව, එම තියටර් හී දී පවත්වාගෙන යන මාසික නාට්‍ය රසඥතා කතිකාව මේ මස 28 දා සවස 4.30 ට පැවැත් වේ.

මෙම මස කතිකාව පැවැත්වෙන්නේ මහචාර්ය එදිරිවීර සරචිචන්ද්‍ර ශූරීන් ගේ නාට්‍ය, විශේෂයෙන් ම පාසැල් විෂයන් සඳහා නියමිත නාට්‍ය පදනම් කරගෙන ය. මූලාසනය හොබවමින් මහාචාර්ය කේ. එන්. ඕ. ධර්මදාස සාකච්ඡාව මෙහෙයවනු ඇති අතර, සුසිල් සිරිවර්ධන, ජයන්ත අරවින්ද, නිස්සංක දිද්දෙනිය හා සුදත් වටගෙදර මහත්වරුන් කතිකා මඬුල්ලට සහභාගී වනු ඇත.

මේ සියල්ලන්ට ම කරනු ලබන විවෘත ආරාධනයයි.

මෙයට සහභාගී වී තම තමන් ගේ අදහස් දක්වමින් කතිකාව පෝෂණය කිරීමට අනතුරුව ඉහළ මාළයේ හමුව තේ පැන් සංග‍්‍රහයක රස විඳිමින් සුහදව කතා බහ කිරීමට එන්න.

නාමෙල් මාලිනි පුන්චි තියටර්
බොරැල්ල